• bildcollage-2
  • bildcollage-1

Fan-Xiulan web-transparentBiyunföreningen Gröna Draken är en rikstäckande, ideell förening för Medicinsk Qi Gong enligt Biyunmetoden.

Vår målsättning är att främja människors fysiska och psykiska hälsa med traditionell kinesisk medicin (TKM) i allmänhet och medicinsk Qi Gong i synnerhet. Detta gör vi genom information och utbildning i Biyun - den hälsobevarande metoden. Föreningen är ett forum för Biyunmetodens utövare och instruktörer samt de som är intresserade av eller vill stödja utvecklingen av TKM och Medicinsk Qi Gong.


Gröna Draken har lokalföreningar och lokalgrupper i hela Sverige. Dessa anordnar träningstillfällen, Qi Gong Caféer, utflykter och föreläsningar om aktuella ämnen inom TKM och Qi Gong. Se kalendarium.

I Sverige har Biyunmetoden utvecklats genom Fan Xiulans, Biyunakademins och Biyunföreningen Gröna Drakens försorg sedan 1992. Gröna Draken och Biyunakademin samarbetar med att sprida kunskap om Biyunmetoden.
Över 1200 instruktörer och ledare har utbildats i Sverige av metodens grundare Fan Xiulan och minst 120 000 människor (2017) har hittills lärt sig någon av grundmetoderna i Biyunmetodens Qi gong. Det finns instruktörer och seniorledare över hela landet. Instruktörsutbildningen omfattar mer än 100 timmar av Qi Gong och TKM och är godkänd av the Chinese Academic Society of Medical Qi Gong. Folkhälsoinstitutet har auktoriserade Biyuninstruktörer som ledare för fysisk aktivitet på recept.