Fan XiulanFan-Xiulan web-transparent

Redan som barn lärde sig Fan Xiulan Qi Gongens hemligheter av sin farmor. I över 30 år har hon praktiserat Qi Gong och hon har skapat "Biyun - den hälsobevarande metoden." 

Fan Xiulan är utbildad läkare i traditionell kinesisk medicin. Hon är auktoriserad Qi Gong-mästare sedan många år och har i Kina tilldelats en professur i medicinsk Qi Gong.

Sedan 1992 har Biyunmetoden utvecklats i Sverige genom Fan Xiulans försorg och 1995 startades Biyunskolan i Örbyhus där utbildning i Biyunmetoden bedrivs med Fan Xiulan som huvudlärare.

Fan Xiulan grundade ett hälsohem (1985) i Xiangshan utanför Peking. Där blev människor rehabiliterade enbart genom att använda Qi Gong som behandlingsmetod. Där bedrevs även utbildning av instruktörer. Undervisningen gavs till elever från Kina och övriga världen.

xiulan mediumI boken Qigong enligt Biyun som är Fan Xiulans första bok på svenska kan du läsa mer om henne och om mycket annat.