Årsmöte 2012

Inbjudan till Biyunföreningen Gröna Drakens årsmöte 2012

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmöte 18/3 -11, kl 12.00-14.00
Årsmötet i år hålls i Biyunakademins lokal, Stockholm. Anmälan senast 15/3 till
kansliet: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 08-716 44 60.
Föreningen bjuder på hälsolunch.

§ 1 Årsmötet öppnas

§ 2 val av ordförande och sekreterare

§ 3 Upprättande av närvarolista

§ 4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

§ 5 Val av 2 justerare tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokoll.

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Verksamhetsberättelse

§ 8 Ekonomisk redogörelse

§ 9 Revisorns berättelse

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser

§ 11 Presentation av verksamhetsplan samt budget för det innevarande verksamhetsåret.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift. Höjning?

§ 13 Medlemsersättning till lokalföreningar

§ 14 Fastställande av antal styrelsemedlemmar samt suppleanter

§ 15 Val av styrelseledamöter, revisor, suppleanter och valberedning

§ 16 Behandling av inkomna motioner

§ 17 Presentation av lokalföreningar

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Mötet avslutas

OBS! 1 mars är sista dag för inlämnande av motioner!

Skickas skriftligt till kansliet. Johan Enbergs väg 20, 171 61 Solna.