FaR – Fysisk aktivitet på Recept

Folkhälsoinstitutet fick i uppdrag av regeringen att genomföra ett fysiskt aktivitetsår 2001. Det blev början på det långsiktiga arbete som ska främja hälsan genom fysisk aktivitet.

Hälso- och sjukvården har därefter utvecklat FaR, Fysisk aktivitet på recept, som innebär att läkare/sjuksköterska/sjukgymnast skriver ut ett recept på fysisk aktivitet. Patienten tar med sig receptet till t.ex. studieförbund m.m. där fysisk aktivitet erbjuds. Det finns ännu ingen arbetsmodell framtagen på riksnivå för arbetet med FaR. Varje landsting arbetar lokalt på sitt sätt.

Föreningen Gröna Draken arbetar aktivt för att ge möjlighet för instruktörer att ta emot personer med recept för fysisk aktivitet. Föreningen anordnar utbildning som är speciellt utformad för Biyunmetodens instruktörer.

Kontakta föreningens kansli om du vill ha information om vilka instruktörer som är FaR-utbildade eller klicka här för lista. (Länk tillfälligt inaktiverad 2017-08-17.)