Medicinsk Qi Gong enligt Biyun

Biyun

 

Medicinsk Qi Gong - Biyunmetoden är en egenvårdsmetod där man genom avslappning, naturlig andning, koncentration och naturliga rörelser tillför livsenergi (qi) till kroppen och hjärtat. Denna samordning mellan inre och yttre rörelser, stillhet och aktivitet, ökar människans förmåga till självläkning och förbättrar kroppens egna funktioner.

  • Jichu Gong - Grundprogram som innehåller en systematisk genomgång av hela kroppen med långsamma, mjuka rörelser under koncentration och avslappning.
  • Fortsättningskurs, Dong Gong - Rörelseträning som ger fördjupade hälsoeffekter och förmåga att tillgodogöra sig livskraft samt uppnå balans och jämvikt i kropp och själ.Fan Xiulan
  • De Fem Elementens Qi Gong - Träning sker efter de fem elementens principer och här utvecklar eleven sin egen form av Qi Gong.

 Kurser för speciella grupper

Senior Qi Gong, Barn Qi Gong, Fredkraftens Qi Gong för ungdomar, Kvinnans Qi Gong och Mannens Qi Gong.

Efter respektive kurs fortsätter man träningen på egen hand med hjälp av tränings-CD och kurskompendium. Återträffar ges regelbundet på flera orter.

BarnqigongConnie TianAnna-SaraStilla Qigong

Andra kurser

Stilla Qi Gong, Delfinkraftens Qi Gong, Föryngringsqigong och Stenarternas energi & hälsoeffekter enligt kinesisk visdom.

Kurser i Traditionell Kinesisk Medicin

Biyunakademin ger också teoretiska och praktiska kurser i TKM som: TKM teori, Tuina - Kinesisk massage, Akupressur, Kometstensmassage, Mat som medicin, Örondiagnos och behandling, Örtmedicin m.fl. Se www.biyun.se för aktuellt kursprogram.