Forskning

Sedan Biyunmetoden introducerades i Sverige har det gjorts ett flertal projekt, uppsatser, utvrderingar etc som du hr finner.

Qigong: Acute affective responses in a group of regular exercisers

Johansson, Mattias (rebro universitet, Hlsoakademin)
rebro universitet, Hlsoakademin
Doktorsavhandling. 2009.
rebro Studies in Sport Sciences, ISSN 1654-7535; 4

Klicka hr fr abstract och tillgng till avhandlingen

 

Qigong in Daily Life: Motivation and Intention to Mindful Exercise

Jouper, John (rebro universitet, Institutionen fr idrott och hlsa)
rebro Studies in Sport Sciences,ISSN 1654-7535;2
Doktorsavhandling. 2009.

Klicka hr fr abstract och tillgng till avhandlingen

 

Qigongs inverkan p upplevd stress hos ungdomar.

Ett Pilotprojekt. Forskningsmetodik 0 -20 p
Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten 2006-2007
Ewa Denward Olah, sjukgymnast och arbetar p Smrtrehab Kronoberg, Vxj.

Inom ramen fr forskningskursen pbrjades ett samarbete mellan Smrtrehab Kronoberg och en gymnasieskola fr att underska mjligheten att i ett pilotprojekt arbeta med ungdomar och Fredskraftens qigong. Projektet brjades hsten 2006 och hller p att avslutas och resultaten bearbetas fr nrvarande och kommer att presenteras i en uppsats till hsten 2007. Preliminrt kan sgas att merparten av ungdomarna uppskattade qigong och avslappning och de menade att det finns behov att f tillgnglighet till sdana metoder under gymnasietiden.

 

Qigong har stressdmpande effekt

Den har visat sig ha dmpande effekt p stressrelaterade symtom och kan drmed vara ett icke-medikamentellt behandlingsalternativ vid sdana besvr. LKARTIDNINGEN nr 24-25, Volym 103, 14-27 juni 2006, sidan 1942-1945. Karin Linder, specialist allmnmedicin, Kurt Svrdsudd, Prof. verlkare inst. Folkhlso- och vrdvetenskap

Ls mera p lkartidningens hemsida

 

Frbttrad hlsa och vlbefinnande

Att regelbunden trning av Biyunmetoden ger frbttrad hlsa och vlbefinnande har ven visats bland annat i en underskning p rebro Universitet som omfattade 253 utvare. Artikeln har publicerats internationellt. Qigong exercise with concentration predicts increased health. American Journal of Chinese Medicine. 2006; Vol. 34, No.6, 949-957.

John Jouper, Peter Hassmn, Mattias Johansson. - Department of Health Sciences, rebro University, Department of Psychology, Stockholm University, Sweden

 

Medicinsk qigong i Lilla Edet -- 150 personer har deltagit 70 str p k Har vi rd att inte fortstta?

I september 1998 startade Frskringskassan i samverkan med Vrdcentralen i Lilla Edet ett samarbete fr rehabilitering av sjukskrivna.

Resultat: I flera grupper r hlften av deltagarna nu tillbaka i hel- respektive halvtidsarbete. Flera slapp frtidspension. Besparingar berknades p 100 000 per r per person som slapp frtidspension. Hr har allts gjorts en stor personlig och samhllsekonomisk vinst. Vi ser ocks att behovet av sjukvrd och medicin har minskat klart fr vra deltagare, frklaras det i rapporten. Nstan 80 % var missnjda med sin fysiska funktionsfrmga fre starten, men bara drygt 30 % efter genomgngen kurs. Nstan alla hade ngon sorts vrk d man startade. Man konstaterade att till viss mn fanns vrken kvar, men man upplever nu att man har kontroll ver smrtan. Knslan av att vara spnd, nervs, nedstmd och bedrvad har visat drastiska frbttringar efter qigong-trningen.

(Projektet uppmrksammades i bde Aktuellt och Rapport hsten 1999)

 

Qigong, ett alternativ och ett komplement i ett differentierat milj- och hlsoarbete fr anstllda i Landstinget i Uppsala ln

Projektansvariga: Lars Hedberg och Lotten Olofsson Lundegren
Projektet gjordes i samarbete med Landstinget Dalarna 1996-1998.
Syftet var att frmja psykisk och fysisk hlsa genom att utveckla och komplettera redan befintlig friskvrd med qigong.
Tv hundra anstllda prvade metoden i ca ett och ett halvt r och redovisade vid en utvrdering att man upplevt metoden positiv fr sin hlsa. Man knde sig mentalt, fysiskt och psykiskt starkare, mindre stressad och man sov bttre.
Deltagande frvaltningar upplever en stor efterfrgan p fler kurser och planerar redan att s snart som mjligt utbilda fler anstllda.

 

Hur bryta den onda cirkeln vid fibromyalgi?

Salems vrdcentral 1993-1995 med utvrdering 1995-1996.

I projektet har 14 kvinnor i ldern 25-59 r med diagnosen fibromyalgi deltagit. Behandlingstiden bestod av dagliga trffar i fem veckor, sedan tv behandlingsdagar per vecka i cirka tre mnader, drefter fick deltagarna mjlighet till trning p vrdcentralen 1 ggr i veckan fram till utvrderingstillfllet efter ett r.

Resultat: Signifikant mindre smrta och spnning, hgre vlbefinnande, det r det entydiga resultatet av samtliga deltagare direkt efter behandlingstidens slut. Dessutom sover de bttre och har minskat sitt intag av smrtstillande medel. Med andra ord -- de har ftt en betydligt hgre livskvalitet. Den objektiva skattningen visar ocks att deltagarna har gjort framsteg p samtliga punkter. De har ftt en frbttrad kroppsmedvetenhet, strre frmga att hushlla med sina resurser, kad smidighet och rrlighet, bttre andningskapacitet, minskad smrtfixering, kat sjlvfrtroende och kad livskvalitet, totalt sett.

 

Qigong - ett verktyg i friskvrdsarbetet p kvinnodominerade arbetsplatser

Huvudansvarig: Friskvrden, Landstinget Dalarna. Projektet stddes ekonomiskt av bl. a. Folkhlsoinstitutet.
Projektledare: Agneta Melander
Syfte: Qigong enligt Biyun-metoden r kraftfull och nog intressant fr att skapa motivation fr aktivt utvande hos grupper som annars r svra att n, med speciell tyngdpunkt p kvinnliga arbetstagare. Under ett och ett halvt r har Friskvrden, Landstinget Dalarna lrt ut grundtrningen till 2500 personer.

Resultat: Deltagare som trnar uppger att de mr bttre. De flesta uppger att deras smn frbttrats. Stressrelaterade problem minskar allts, frutom smnen, mindre huvudvrk, mindre smrta i axlar och nacke, och en kad koncentration.

 

Qigong, kinesisk pedagogik i hlsans tecken

C-uppsats i pedagogik, Friskvrdspedagogiska programmet, Vrterminen 1996
Resultat: Biyun-metodens grundtrning kan bidra till utvecklingen av vsterlndsk friskvrd. Innehller bl. a. en enktunderskning till 28 qigong-ledare fr ldre.
Hgskolan Gvle-Sandviken,

Harriet Wikingson Kjellson, Handledare Ulf Olsson

 

Biyun-metodens Barnqigong, Hgadalsskolan 1997

Projektledare: Monica Srberg, grund- och barninstruktr Biyun-metoden, leg sjukgymnast
Barnqigong, kroppsmedvetenhet och massage med 15 elever, 8 - 9 r.
Lrarna konstaterade att barnen blev mer koncentrerade och lugna.

Resurs- och kunskapscentrum, Uppsala, tel: 018-272396

 

Qigong - en alternativ metod fr behandling av traumatiserade flyktningar

Flyktingsmedicinsk mottagning, Norrkping 1999
Mlsttning: Att minska psykisk oro och stress.
10 bosniska patienter, som till fljd av upplevda trauman, var psykiskt belastade och led av somatiska/psykosomatiska besvr fick under 10 kurstillfllen lra sig Jichu Gong.

Resultat: Vissa deltagare upplever frbttrad fysisk hlsa, fr andra har trningen mer inneburit att den psykiska hlsan frbttrats.